Profex - najlepsza oferta dla Twojej firmy
KSIĘGOWOŚĆ :
• prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
• prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
• sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa),
• sporządzanie sprawozdań statystycznych,

. KADRY I PŁACE :
• prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
• prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.),
• rozliczenia z ZUS i US,
• doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS,
• doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania pracowników

DORADZTWO PODATKOWE:
• optymalizacja wyboru prawno-podatkowej formy działalności firmy.
• wybór formy opodatkowania dla rozpoczynających działalność i istniejących firm.
• wykorzystanie wszystkich ulg i zwolnień przewidzianych w przepisach podatkowych
• przygotowywanie wyjaśnień, odwołań, wniosków w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych,
• analizy i sprawozdania finansowe dla banków i innych instytucji finansowych,
• dodatkowo oferujemy pomoc przy rejestracji firmy

Szczegółowe warunki współpracy i koszty usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od zakresu usług, formy prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych i ilości dokumentów

Imię:
E-mail:
Pytanie:

MENU:
Strona główna
Oferta
Kontakt


GDZIE JESTEŚMY:

Wyświetl większą mapę

DANE FIRMY:
Biuro Rachunkowe PROFEX s.c.
Dzieci Warszawy 48 lok. 113
02-495 Warszawa - Ursus
tel./fax (0 22) 668 43 15
e-mail: profex@profex.pl

Copyright © 2013r. Strona główna / Oferta / Kontakt Actusdesign - projektowanie stron Warszawa